Badan Penelitian dan Fatwa Bahasa Indonesia

Hai'ah Buhuts wal Ifta' untuk Indonesia. Menuntut ilmu bersama ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Showing post under Category Tarikh on 1 of 3

Pelajaran Berharga dari Genosida Umat Islam di Bosnia

Pada abad ke-13, Bosnia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Mereka hidup damai dengan kaum minoritas. Pada masa itu, setidaknya ada 45 persen dari 4,7 juta warga Bosnia memeluk agama Islam. Sisanya .... [Read More]

Dialah Sosok Pejuang yang Pendiam

Ya, kami mengenalnya dengan sebutan AKHY UNGKE Alias ABDUL AZIZ Alias ABU SYIFA. Beliau adalah anak kesayangan dan anak tunggal dari kedua orang tuanya... Beliau mempunyai 3 anak yang .... [Read More]

Membunuh Atau Terbunuh

Densus 88 kembali menunjukkan jati dirinya, pembantai ummat Islam dan kaum Muslimin, dan sebagai kaki tangan alias antek Amerika Serikat dalam Perang Melawan Islam & Kaum Muslimin. Hanya dalam tempo .... [Read More]

Perjanjian Saiks-Beko (Sykes-Picout) dan Tujuan Amerika Mendirikan Israel Raya

Segala puji bagi Allah kemudian Segala puji bagi Allah . Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatus saif (ayat pedang) untuk membenarkan kebenaran dan membatilkan kebatilan. .... [Read More]

Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij Sembarangan

Salim Ath Thawil, seorang pemuka Salafi Madkhalis di Kuwait, mencela dan menghina para mujahidin khususnya di Suriyyah. Tapi giliran diminta kritiknya soal Syi'ah, dia tidak sudi membahasnya. Apakah Madkhalis yang satu .... [Read More]

Akhlak dan Sifat Kepemimpinan Syaikh 'Athiyyatullah Al Libbi

Akhlak dan Sifat-Sifat Syaikh Athiyyah Syaikh Athiyatullah Al-Libi adalah seorang yang ahli ibadah, salat tahajud, dan salat malam. Saya sering sekali melihat beliau bersimpuh di hadapan Allah dalam shalat malam. Ketergantungan .... [Read More]

Syaikh Athiyyah: Pendekar Ilmu, Hikmah, dan Kezuhudan

Syaikh Athiyatullah Al-Libi atau Syaikh Jamal Ibrahim Asy-Syitiwi semoga Allah merahmatinya adalah seorang laki-laki yang tidak seperti kebanyakan laki-laki lainnya. Allah Ta’ala mengumpulkan pada diri beliau ilmu syar’i, hikmah (kebijaksanaan), kesantunan, .... [Read More]

Yaman Negeri Hikmah

Mayoritas belum tentu benar!️ Minoritas menurut nubuat adalah benar. Allah Ta'ala berfiman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu .... [Read More]

Imam Ahmad Mencabut Fatwanya tentang Ketaatan pada Khalifah

Pada awalnya, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat, taat kepada khalifah wajib hukumnya meski keji dan zalim. Hanya saja, Ahmad mencabut pendapatnya ini seiring pengalaman yang kian mematangkan pandangan dan setelah mendengar .... [Read More]

K. H. Hasyim bin Asy'ari yang Anti Demokrasi

Sungguh mengejutkan bahwa pendiri Kebangkitan Ulama ini sangat anti terhadap segala pemikiran yang berasal dari filsafat dan sejarah kehidupan Yunani seperti sistem demokrasi berikut turunannya. Beliau anti terhadap semua ahli .... [Read More]

Unduh Buku Selengkapnya

Siapakah Bangsa Rum yang Dimaksud Oleh Rasulullah?

Bunyamin Azh Zhahiri. 1440 H. Siapakah Bangsa Rum yang Dimaksud Oleh Rasulullah?.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Jejak Pemikiran Takfiri Al Hazimi

Dhani & Fakhruddin. 1440 H. Jejak Pemikiran Takfiri Al Hazimi.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Perpecahan dan Kesesatan Salafi Maz'um (Murji'ah)

Abu Hathim. 1440 H. Perpecahan dan Kesesatan Salafi Maz'um (Murji'ah).Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Sekte Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij

Cumi Cola. 1440 H. Sekte Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Asal Usul Sekte Madkhaliyyah

Cumi Cola. 1440 H. Asal Usul Sekte Madkhaliyyah.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.