Badan Penelitian dan Fatwa Bahasa Indonesia

Hai'ah Buhuts wal Ifta' untuk Indonesia. Menuntut ilmu bersama ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Showing post under Category Quran on 1 of 1

Dalam Nuniyyah Al Qahthani, Beliau Mengatakan Bumi Itu Datar

Pertanyaan: Di dalam Nuniyyah milik Al Qahthani, beliau merespon mereka yang mengatakan bumi bulat dan mengatakan bumi itu datar. Jawaban: Telah diketahui beliau berkata, "Bumi itu datar berdasarkan .... [Read More]

Nama dan Bentuk Bumi

Bumi yang kita berada diatasnya bernama "dunia" (ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ), bermakna yang paling rendah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﺇِﺫَﺍ ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻧﻔِﺮُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﺛَّﺎﻗَﻠْﺘُﻢْ .... [Read More]

Unduh Buku Selengkapnya

Siapakah Bangsa Rum yang Dimaksud Oleh Rasulullah?

Bunyamin Azh Zhahiri. 1440 H. Siapakah Bangsa Rum yang Dimaksud Oleh Rasulullah?.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Jejak Pemikiran Takfiri Al Hazimi

Dhani & Fakhruddin. 1440 H. Jejak Pemikiran Takfiri Al Hazimi.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Perpecahan dan Kesesatan Salafi Maz'um (Murji'ah)

Abu Hathim. 1440 H. Perpecahan dan Kesesatan Salafi Maz'um (Murji'ah).Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Sekte Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij

Cumi Cola. 1440 H. Sekte Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Asal Usul Sekte Madkhaliyyah

Cumi Cola. 1440 H. Asal Usul Sekte Madkhaliyyah.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.