Badan Penelitian dan Fatwa Bahasa Indonesia

Hai'ah Buhuts wal Ifta' untuk Indonesia. Menuntut ilmu bersama ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Showing post under Category Fikih on 1 of 3

Apakah Boleh Perempuan Haid Membaca Al Qur'an Menggunakan HP?

Pertanyaan: Apakah boleh bagi perempuan haid membaca Al-Qur'an menggunakan HP? Jawaban: 1. Diperbolehkan bagi perempuan haid membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, atau menggunakan komputer, atau .... [Read More]

Jangan Tergesa-Gesa Menghukuminya Sebagai Penolak Kebenaran

Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang lantas ditolak janganlah tergesa-gesa dalam menghukumi mereka sebagai PENOLAK KEBENARAN. Akan tetapi muhasabahlah diri kita pada cara penyampaian tersebut. Karena kebenaran juga harus disampaikan .... [Read More]

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi

Pertanyaan: Apa hukum merayakan tahun baru masehi dan apakah berbeda perkaranya ketika kita merayakannya bersama orang-orang nasrani dan ketika kita merayakannya bersama kaum muslimin? Jawaban: Kaum muslimin .... [Read More]

Hukum Chatting dengan Lawan Jenis

Sesungguhnya pada dasarnya pembicaraan laki-laki dengan wanita ajnabiyyah (yang asing) untuk keperluan itu adalah boleh dengan batasan-batasan syar’i bila aman dari fitnah, sedangkan fitnah pada para pemuda itu adalah lebih dahsyat .... [Read More]

Beralasan Tidak Bisa I'dad

Apa yang menghalangi kalian untuk I’dad. Padahal Allah memerintahkan kalian untuk beri’dad dan Allah tidak membebani kalian di luar kemampuan kalian, ketika Allah berfirman : “Dan siapkanlah untuk menghadapi .... [Read More]

Aktivis Dakwah yang Pacaran

Sudah mengetahui dan memahami hukum pacaran, namun mengapa tetap melakukannya ? Manusia memang tempatnya salah dan khilaf, termasuk aktivis dakwah. Kita tidak bisa memungkiri, banyak sekali di luar .... [Read More]

Hukum Andil di Sarana Telekomunikasi

Pertanyaan: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh... Wahai Syaikh, para ansar negara Islam di internet adalah bagian dari jihad... Maka apa hukum orang mendukungnya (ikut andil) dengan cara apapun seperti menulis sesuatu .... [Read More]

Pacaran Berkedok Ta'aruf

Terdapat fenomena baru di kalangan ansar negara, terutama yang masih muda dan single, bahwa mereka sedang melakukan ta'aruf. Padahal sejatinya mereka sedang pacaran. Bacalah status-status mereka di facebook, di bbm, di .... [Read More]

Qishash Membakar Bersama Mazhab Syafi'i

Sesungguhnya dalam masalah hukum membakar manusia, negara Islam dalam hal ini sejalan dengan mazhab Syafi'i, insyaAllah akan kami paparkan pendapat para ulama Syafi'iyyah dalam masalah ini agar orang yang mata hatinya .... [Read More]

Kematian Terbaik

Kematian terbaik itu adalah mati syahid, namun... Syahid terbaik itu adalah syahidnya para istisyhadiyyin. Dalam Qiraah Hamzah (merupakan salah satu dari Qiraah Sab'ah), Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, .... [Read More]

Unduh Buku Selengkapnya

Siapakah Bangsa Rum yang Dimaksud Oleh Rasulullah?

Bunyamin Azh Zhahiri. 1440 H. Siapakah Bangsa Rum yang Dimaksud Oleh Rasulullah?.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Jejak Pemikiran Takfiri Al Hazimi

Dhani & Fakhruddin. 1440 H. Jejak Pemikiran Takfiri Al Hazimi.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Perpecahan dan Kesesatan Salafi Maz'um (Murji'ah)

Abu Hathim. 1440 H. Perpecahan dan Kesesatan Salafi Maz'um (Murji'ah).Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Sekte Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij

Cumi Cola. 1440 H. Sekte Madkhaliyyah dan Tuduhan Khawarij.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.

Asal Usul Sekte Madkhaliyyah

Cumi Cola. 1440 H. Asal Usul Sekte Madkhaliyyah.Wilayah Syarqi Asia: Maktabah Darul Islam.